Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018
Informació d'interès
[21/06/2018] Millores en la gestió de la docència compartida

S'ha posat a la vostra disposició un conjunt de millores en la informació i la gestió dels grups de docència compartida i del conjunt de les seves actes d’avaluació ...

[28/04/2017] Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades.

La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en funcionament un nou procediment per signar electrònicament les actes d'avaluació d'estudis oficials que ja estan tancades...

[11/07/2016] L'accés a les actes funciona amb contrasenyes d'entre 8 i 32 caràcters.

S'ha adaptat la validació de la segona contrasenya, utilitzada per accedir a les actes d'avaluació, perquè admeti paraules d'entre 8 i 32 caràcters, completant la integració de la nova gestió de la contrasenya d'actes.

Dades de contacte
Adreça:
Unitat de Planificació i Programació Docent
Edifici Rectorat, segona planta
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon:
+34 93 581 4689
e-mail:

Índex de continguts

[21/06/2018] Millores en la gestió de la docència compartida

S'ha posat a la vostra disposició un conjunt de millores en la informació i la gestió dels grups de docència compartida i del conjunt de les seves actes d’avaluació.

  • S'ha incorporat el detall de la relació de grups que constitueixen la docència compartida a la informació que apareix a la capçalera de la pàgina.
  • És possible obtenir la llista dels estudiants amb el codi del grup que ha matriculat cadascun d'ells, a través de la llista de classe en format Excel.
  • S'ha millorat la gestió de les actes d’avaluació i ara és fa exactament de la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.

Podeu veure el seu funcionament als apartats 1.5. Grups de docència compartida i 5.7. Actes d'avaluació dels grups de docència compartida de la guia d'ús.

[28/04/2017] Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades.

La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en funcionament un nou procediment per signar electrònicament les actes d'avaluació d'estudis oficials que ja estan tancades, actes que s'han tancat des de la gestió acadèmica, ja siguin primeres versions o modificacions d'aquestes, que fins ara només es podien signar de forma manuscrita. En accedir al campus docent Sigm@ es comprova si disposeu d'actes pendents de signar i, si és així, es mostra la relació d'aquestes actes, es permet decidir quines actes s'han de signar i, amb un sol clic, aquestes se signen mitjançant un procediment automàtic.

Podeu veure el seu funcionament a l'apartat 5.6. Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades de la guia d'ús.

De moment, però, amb aquest procediment només és possible signar les actes "normals". Seguim treballant per incorporar al campus docent Sigm@ la gestió de les actes amb tractament especial, que són actes d'avaluació que tenen un tractament diferenciat, solen ser les de treballs de final d'estudis, de pràctiques externes, de seguiment dels estudis de doctorat i de tesis doctorals.

[11/07/2016] L'accés a les actes funciona amb contrasenyes d'entre 8 i 32 caràcters.

S'ha adaptat la validació de la segona contrasenya, utilitzada per accedir a les actes d'avaluació, perquè admeti paraules d'entre 8 i 32 caràcters, completant la integració de la nova gestió de la contrasenya d'actes.

© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats