Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

1.5. Grups de docència compartida

El campus docent gestiona de manera unificada, com si es tractés d'un únic grup, el conjunt d'alumnes que, tot i haver matriculat grups diferents, reben la docència de forma conjunta. Cal destacar:

  • Per aquests grups es disposa de la relació unificada dels seus estudiants.
  • Un cop seleccionat el grup, trobareu la relació de grups que constitueixen la docència compartida a la informació que apareix a la capçalera de la pàgina.
Docència compartida: informació
  • A la llista de classe en Excel hi trobareu una columna, anomenada Grup de matrícula, on s’indica el codi del grup que ha matriculat cada alumne.
  • La gestió de les actes d’avaluació és fa exactament de la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.
© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats