Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

5.6. Signatura de les actes d'avaluació que estan tancades

Amb aquest procediment podeu signar electrònicament les actes d'avaluació d'estudis oficials que ja estan tancades, actes que s'han tancat des de la gestió acadèmica, ja siguin primeres versions o modificacions d'aquestes, que fins ara només es podien signar de forma manuscrita. De moment, però, amb aquest procediment només és possible signar les actes "normals". Seguim treballant per incorporar al campus docent Sigm@ la gestió de les actes amb tractament especial, que són actes d'avaluació que tenen un tractament diferenciat, solen ser les de treballs de final d'estudis, de pràctiques externes, de seguiment dels estudis de doctorat i de tesis doctorals.

En accedir al campus docent Sigm@, a la pantalla de selecció de grups es mostra un avís indicant que hi han actes pendents de signatura.

Avís actes pendents de signatura

En fer clic al botó Veure les actes pendents de signatura es mostra la relació d'actes pendents de signar.

Actes pendents de signatura

Mitjançant el botó Visualitzar l'acta d'avaluació podem visualitzar cada una de les actes d'avaluació abans de signar-les.

Exemple visualitzar document d'una acta

Cal seleccionar les actes d'avaluació que es volen signar, marcant-les amb el control Seleccionar acta d'avaluació, i fer clic en el botó Signar les actes seleccionades.

Per poder procedir cal introduir la contrasenya d'accés a les actes i fer clic en Acceptar.

Introduir la contrasenya d'accés a les actes

A continuació es mostra la relació d'actes que se signaran per poder fer el seguiment de l'estat del procés de signatura.

Seguiment del procés de signatura

El document de cada acta d'avaluació es signa electrònicament amb un certificat digital d'organisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'acta signada es diposita en un repositori habilitat per a la seva conservació i tan el professor com la gestió acadèmica responsable d'aquesta reben una còpia del document per correu electrònic.

© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats