Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

5.7. Grups de docència compartida

Pels grups de docència compartida, la gestió de les actes d’avaluació és fa exactament la mateixa manera que pels grups individuals, amb la diferència que en cada acció, en el traspàs de qualificacions i en el tancament i signatura de l’acta, l’aplicació gestiona automàticament el conjunt d’actes vinculades al grup de docència.

Docència compartida: informació

En seleccionar l’acta, l’aplicació proposa fer el traspàs de les qualificacions, si aquest no s’ha realitzat, o el tancament i la signatura de l’acta, de la mateixa manera que ho fa per la resta d’actes d’avaluació.

Docència compartida: traspàs

En fer el traspàs es desaran les qualificacions de tots els alumnes a cadascuna de les actes d’avaluació que estiguin generades i obertes. Per tancar i signar l’acta cal fer clic en Tancar l’acta d’examen en el flux de treball.

Docència compartida: traspàs (1)

En tancar l’acta podem veure el document de cadascuna de les actes d’avaluació utilitzant la fletxeta corresponent a cada acta. Cal marcar les actes que volem tancar i signar i fer clic en el botó Signar l’acta.

Docència compartida: tancar i signar
© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats