Guia d'ús del campus docent Sigm@
Castellano | English
Actualitzat el 21 de juny de 2018

Estadístiques d'ús

Dades obtingudes el 10 de març de 2021

Campus docent Sigm@

Ús del campus docent Sigm@ segons l'oficialitat dels estudis.

Ús del campus docent Sigm@ segons el centre gestor dels grups.

Actes d'avaluació

Distribució segons el tipus de signatura i la gestió del tancament de les actes en primera versió.

Distribució segons el tipus de signatura i la gestió del tancament de les modificacions d'actes.

Glossari de termes

Sobre el campus docent Sigm@.

  • El nombre de grups correspon al número de grups amb els que s'ha treballat al campus docent Sigm@ i el seu percentatge respecte al total de grups.
  • El nombre de professorat és el recompte del professorat que ha utilitzat el campus docent Sigm@ i el seu percentatge respecte al professorat que hi pot accedir.
  • El nombre d'operacions realitzades respon al recompte de les operacions d'actualització de dades, gravació de qualificacions, traspàs de qualificacions, tancament i signatura de les actes d'avaluació.

Sobre les actes d'avaluació.

  • Les actes amb tractament especial són actes d'avaluació que tenen un tractament diferenciat, solen ser les de treballs de final d'estudis, de pràctiques externes, de seguiment dels estudis de doctorat i de tesis doctorals.
  • Les actes en primera versió identifiquen el primer document finalitzat d'una acta d'avaluació.
  • Les modificacions d'actes identifiquen cadascuna de les actes d'avaluació que representen modificacions de la informació de les versions anteriors de la mateixa acta.
  • El terme digital professorat denota les actes signades digitalment i tancades pel professorat des del campus docent Sigm@.
  • El terme manuscrita professorat identifica les actes signades manuscritament que han estat tancades pel professorat des del campus docent Sigm@.
  • El terme manuscrita gestió acadèmica denota les actes signades manuscritament i tancades des de la gestió acadèmica.
  • S'identifiquen com a oberta les actes que estan disponibles per informar-hi les qualificacions, tancar-les i signar-les.
© 2021Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats